Ceník

  • Individuální terapie a poradenství (50min) – 1200Kč
  • Individuální terapie a poradenství (90min) – 2200Kč
  • Dětské terapie a poradenství (50min): 1200Kč
  • Skupinová terapie (práce s kolegou) – 1000Kč/sezení 180min
  • Párová terapie – úvodní individuální sezení (50min) – 1200Kč, párové sezení (90min) – 2200Kč
  • rodinná terapie (obvykle s práce kolegou) – 2800Kč/sezení (90min)
  • Vyhotovení zprávy z terapie na žádost klienta -1500Kč

Platí se hotově nebo přes QR kód po skončení každého sezení nebo na účet 1272719072/3030. Na účet se platí zpravidla den předem, nejpozději však v den sezení.

Pokud se klient omluví 48 hodin před sezením, neuskutečněné sezení se nehradí. Pokud se však omluví v kratší době než 48hod, je povinen sezení uhradit zpětně.

IČ: 07513739

Příspěvky na psychoterapii v rámci zdravotního pojištění:

Osoby pojištěné u VZP (111): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení.

Osoby pojištěné u ČPZP (205): program zvýšení dostupnosti psychosociální podpory  Příspěvek (až 2 500,-) je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení. Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Osoby pojištěné u ZPMV (211): program psychoterapeutického poradenství. V rámci tohoto příspěvku je možné čerpat až 4 000 Kč na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy až 400 Kč na jedno sezení).

Osoby pojištěné u ZPŠ (209): program podpora péče o duševní zdraví Příspěvek 2 000 Kč na základě doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.  Bez omezení věku.