Ceník

  • Individuální terapie a poradenství (50min) – 1000Kč
  • Individuální terapie a poradenství (90min) – 1800Kč
  • Dětské terapie a poradenství (50min): 1000Kč
  • Skupinová terapie (práce s kolegou) – 900Kč/sezení 180min
  • Párová terapie – individuální sezení (50min) – 1000Kč, párové sezení (90min) – 1800Kč

Platí se na účet 1272719072/3030 nebo hotově k rukám terapeuta po skončení každého sezení. Na účet se platí zpravidla den předem, nejpozději však v den sezení.

Pokud se klient omluví 24 hodin před sezením, neuskutečněné sezení se nehradí. Pokud se však omluví v kratší době než 24hod, je povinen sezení uhradit zpětně.

IČ: 07513739